Vastineeni Marko Kilvelle (SS 10.8.2022)

Marko Kilpi nostaa kirjoituksessaan (SS 7.8.2022) esiin karmean kansallisen ongelmamme: meillä kuolee huumeisiin alle 25-vuotiaita enemmän kuin muualla Euroopassa. Suomessa on esimerkiksi 1275% (kyllä, luit oikein!) korkeampi huumekuolleisuus kuin huumeiden käytön dekriminalisoineessa Portugalissa. Ei siis ole ihme, että monet ovat alkaneet avautua ajatukselle kaikkien huumeiden käytön dekriminalisoinnista. Monille saattaa myös tulla yllätyksenä, että THL:n asiantuntijat kannattavat dekriminalisointia.

Mitä käytön dekriminalisointi tarkoittaisi? Lyhykäisyydessään kyse olisi siitä, ettei huumeiden käyttö olisi enää rikos. Sen sijaan, että käyttäjiä rangaistaisiin, heidät ohjattaisiin ensisijaisesti hoitoon. Asiantuntijat ovat havainneet, että tällainen inhimillisyys toimii huumekuolemien vähentämisessä paremmin. Asiaa mukailee myös minun maalaisjärkeäni: rangaistuksen pelko ei ole riittävä pelote usein moninaisista ongelmista kärsivien ja näköalattomuudesta kärsivien päihderiippuvaisten kierteen katkaisemiseksi. On myös syytä kysyä, kuka huumeita käytettäessä on rikoksen uhri? Miksi ketään pitäisi rangaista siitä, mitä hän tekee omalle keholleen?

Kilpi esitti kirjoituksessaan kysymyksen: ”Mitä pitää tehdä?”. Vihreät ovat jo pitkään kannattaneet asiantuntijoiden näkemysten ja tutkimusnäytön pohjalta huumeiden käytön dekriminalisointia. Uudistus helpottaisi myös kovasti keskustelua herättäneiden käyttöhuoneiden ottamista käyttöön. Niiden avulla voisimme tutkimusnäytön mukaan vähentää huumekuolemia, mutta myös vaikuttaa ympäristön turvallisuuteen: on nimittäin näyttöä siitäkin, että julkisista tiloista vähenevät neulojen lisäksi myös käytöshäiriöt.

Meidän ei pidä pelätä tarpeellisia uudistuksia vedoten niiden hitauteen tai haastavuuteen. Jos emme voi luottaa tutkittuun tietoon, mihin sitten? Vaikka ratkaisut maksavat, niiden avulla saavutetaan myös säästöjä, koska tällä hetkellä muutoinkin ylityöllistetyt poliisi, syyttäjänvirasto ja tuomioistuimet käyttävät suotta rajallisia resurssejaan käyttäjien rikosprosesseihin. Poliisitarkastajakin totesi hiljattain, että hyvin suunniteltu käyttöhuonekokeilu voi olla mahdollisuus.

Minulle politiikka ei merkitse kauhistelua tai vastuun penäämistä yksilöiltä, vaan ratkaisukeskeisyyttä ja rakenteisiin, kuten lainsäädäntöön, vaikuttamista. Pidän selvänä, että vastuullisen eduskunnan on syytä toteuttaa sekä kaikkien huumeiden käytön dekriminalisaatio että mahdollistaa huumeiden käyttöhuoneet, joita Helsinki on jo erityisluvalla pyrkinyt saamaan käyttöönsä. Emme saa sulkea silmiämme kärsimykseltä. Jokainen elämä on arvokas.

Sami Kumpulainen
Yhteiskunnallisten aineiden opettaja
Varavaltuutettu (vihr.)