Päästövähennystahtia kiihdytettävä Kuopiossa

Kuopion kasvihuonepäästöt ovat pudonneet 49% vuoden 2007 tasosta. Tämä on hieno suoritus, josta on syytä olla ylpeä. Samalla on kuitenkin todettava, että vuoden 2030 tavoitetasoon on vielä matkaa, sillä päästöjen pitäisi pudota 80% vuoden 2007 tasoon nähden. Huolestuttavinta on havaita, että pitkään jatkunut kasvihuonekaasupäästöjen väheneminen on tasaantunut. Päästöt eivät ole juurikaan laskeneet aikavälillä 2020 – 22. Myöskään kunnan alueella hukattujen resurssien määrä ei ole pienentynyt, eikä syntyvien jätteiden määrä laskenut.

Päästöjen on laskettava ripeämmin ja kierrätysasteen noustava, mikäli Kuopio mielii saavuttaa strategiaansa kirjaamat tavoitteet. Tämä käy ilmi resurssiviisausohjelman ja ilmastopoliittisen ohjelman tuoreista raporteista. Ohjelmien tarkoituksena on auttaa Kuopiota saavuttamaan kaupungin strategiaan kirjatut ilmasto- ja ympäristötavoitteet, joista keskeisin on hiilineutraaliuden saavuttaminen vuoteen 2030 mennessä.

Jotta tässä onnistutaan, on tärkeää selvittää, mistä edistymisen pysähtyminen johtuu. Samaan aikaan taloudelliset resurssit jo kirjattujen toimenpiteiden suorittamiseksi on turvattava. Resurssiviisausohjelman päivittäminen koittaa pian, mikä tarjoaa kuntalaisen tärkeän vaikuttamisen paikan kommentointimahdollisuuden kautta.

Monet pitävät ilmastotoimia kalliina, mutta vielä kalliimmaksi tulevat ne toimet, jotka ovat edessä, jos Suomi ei tee osaansa globaalien päästövähennysten eteen. Olemme tuleville sukupolville velkaa sen, että huolehdimme elämän edellytyksistä tekemällä kestäviä arvovalintoja.

Panostamalla esimerkiksi pyöräilyinfrastruktuurin ja joukkoliikenteen kehittämiseen, kaupungin metsien hakkuiden vähentämiseen sekä viheralueiden lisäämiseen emme ainoastaan tee ilmastotekoja, vaan luomme myös viihtyisämpää ympäristöä rakkaaseen kotikaupunkiimme!

Sami Kumpulainen

Lukion lehtori

Kaupunginvaltuutettu (vihr.)