Olen 25.3.2024 jättänyt Kuopion kaupunginvaltuustolle seuraavan valtuustoaloitteen:

Valtuustoaloite tekstiilipantin käyttöönoton kokeilusta tekstiilikierrätyksen edistämiseksi

Tekstiilipantin pilotoinnin tarkoituksena on kannustaa asukkaita kierrättämään tekstiiliä vastikkeellista menetelmää hyödyntäen. Asukas, joka on tuonut pussillisen tekstiiliä kierrätettäväksi, saa vastineen. Vastine voisi olla esimerkiksi lippu kaupungin kulttuuri- tai liikuntapalveluun kuten uimahalliin tai museoon.

Käyttöönottoa voisi kokeilla kampanjan muodossa ja yhteistyössä Jätekukko Oy:n kanssa, joka on jo aloittanut poistotekstiilien keräyksen. https://www.jatekukko.fi/lajittelu-ja-neuvonta/lajittelu/poistotekstiilit.html

Pantillista tekstiilikeräystä voisi kehittää myös muiden luontevien yhteistyötahojen, kuten esimerkiksi Elävän kaupan kanssa. Elävän kaupan tekstiilikeräyksestä erotellaan käyttökelpoiset vaatteet myytäväksi, jolloin kierrätetyt vaatteet saavat pidennetyn käyttöajan.

Tarvetta kierrättämisen edistämiselle on. Kuopio haluaa olla strategiansa mukaisesti kiertotalouden edelläkävijäkaupunki vuoteen 2030 mennessä. Tekstiiliteollisuuden kasvihuonepäästöt ovat maailmanlaajuisesti jopa suuremmat kuin lento- ja laivaliikenteen päästöt yhteensä. Yhden puuvillaisen T-paidan valmistamiseen tarvitaan EU:n arvion mukaan 2 700 litraa makeaa vettä eli yhden henkilön 2,5 vuoden juomavesitarpeen verran. Globaalisti tekstiilikuitujen valmistus on kaksinkertaistunut 20 vuodessa ja määrän odotetaan nousevan entisestään.

Lahti kokeili kesäkuun 2023 alussa tekstiilien kierrätystä vastikkeellisuutta hyödyntäen. Kokeilun aikana kierrätysvolyymi nousi 500 %. Kampanjan aikana asukkaille tulisi selkeästi tiedottaa siitä, millaiset tekstiilit ovat kierrätettäviä. Kaupungin tulisi myös pyrkiä kasvattamaan tietoisuutta tekstiiliteollisuuden aiheuttamista päästöistä, siihen suoraan liittyvistä globaaleista ihmisoikeusongelmista ja kannustamaan asukkaita tekemään vastuullisempia kulutusvalintoja. Samalla tulisi ohjeistaa kestävien tekstiilien valitsemisesta ja tekstiilien käyttöiän pidentävistä toimenpiteistä.

Kuopion kaupungin taloutta tasapainotetaan tulevina vuosina. Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueella on nyt keskeistä yhtäältä saada kulttuuripalveluiden kävijämäärät kasvamaan ja toisaalta edistää hyvinvointia lisäämällä liikuntapalveluiden käyttöä. Tekstiilipantti palvelisi myös näitä tarkoitusperiä esitellen kuntalaisille kaupungin palveluja niiden käyttöön kannustaen.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Kuopion kaupunki kokeilee tekstiilipanttia kaupungissamme edellä mainitun mukaisesti.

Allekirjoitukset

Sami Kumpulainen (vihr.)