Tämä kirjoitus on julkaistu alun perin 3.5.2021 Kuopion Vihreiden Nuorten Facebook-sivulla.

Korona-aika on koetellut opiskelijoiden jaksamista monin eri tavoin. Opintojen etenemiseen ja sosiaalisten suhteiden ylläpitämiseen liittyvien haasteiden ohella epävarmuutta tulevasta on voinut lisätä huoli omasta toimeentulosta. Pandemia on vähentänyt tarjolla olevia työpaikkoja ja vienyt työt monilta paikan jo saaneilta. Työt ovat saattaneet vähentyä myös perheenjäseniltä ja läheisiltä, eikä heidän tukeensa ole voinut entiseen tapaan luottaa.

Kun nämä reaaliteetit yhdistetään siihen, että opintoraha on 18 vuotta täyttäneelle yksin asuvalle hieman yli 250 euroa kuukaudessa, eikä erikseen haettava asumislisäkään ole tyypillisesti kuin muutaman sadan euron luokkaa, pitää töitä vailla olevan opiskelijan pärjätä asumismenojen jälkeen ehkä 100 – 200 eurolla kuukaudessa, mikäli hän ei halua ottaa lainaa. Tällaista elämäntilannetta voidaan luonnehtia lainkaan liioittelematta köyhyydeksi.

Kunnissa on jonkin verran tarjolla apua tällaisten tilanteiden helpottamiseksi. Kuopiossa muun muassa jaetaan säännöllisesti ruoka-apua ja seurakunnat tekevät aktiivisesti diakoniatyötä. Lukuisten yritysten tarjoamat opiskelija-alennukset helpottavat elämää ja ResQ Clubin hävikkiruoka-annokset voivat edullisimmillaan olla jopa opiskelijalounaita halvempia. Tämä kaikki on kuitenkin helposti raskaaksi käyvää kikkailua, joka vaatii opiskelijalta paljon selvittämistyötä ja oikean ajoituksen odottelua. Ruoka-avun vastaanottamisen kynnys voi olla myös korkea, koska omasta tilanteesta on tavallista kokea häpeää.

Avun vastaanottamista ei tarvitse hävetä. Jokainen meistä on joskus ollut avun tarpeessa. Hyväntekeväisyys ja alennukset eivät kuitenkaan ole ratkaisu köyhyyttä aiheuttavaan juurisyyhyn eli opintorahan pienuuteen. Valtakunnallisella tasolla tähän voitaisiin puuttua säätämällä Vihreiden ja Vihreiden Nuorten kannattama, kuukausittain täysi-ikäisille maksettava vastikkeeton perustulo, joka esimerkiksi 560 euron suuruisena nostaisi opiskelijoiden toimeentulon inhimillisemmälle tasolle.

Kunnallisella tasolla voidaan tehdä joitakin tukevia toimenpiteitä. Esimerkiksi maksuttoman ehkäisyn tai kuukautisvälineiden tarjoaminen ovat konkreettisia keinoja pienentää monien opiskelijoiden arjen kustannuksia. Myös huokeampi hinnoittelu opiskelijoiden käyttämissä palveluissa, kuten joukkoliikenteessä ja edulliset vuokrat takaava riittävä asunnontuotanto ovat asioita, joihin kunta voi vaikuttaa.

Liittymällä Vihreisiin Nuoriin tai tukemalla nuorta Vihreää ehdokasta 13.6. pidettävissä kuntavaaleissa voit opiskelijana konkreettisesti edistää toimeentulosi parantumista. Vihreämpi huominen ei tarkoita ainoastaan luontoarvojen kunnioittamista, vaan myös sosiaalisesti oikeudenmukaisempaa tulevaisuutta.